1. Wrocławska Studencka
Konferencja Kardiologiczna

25 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo!

Mam przyjemność zaprosić Państwa na 1. Wrocławską Studencką Konferencję Kardiologiczną, która odbędzie się 25 kwietnia 2020 roku.

Ideą Konferencji, organizowanej przez Katedrę Chorób Serca i Studenckie Koło Naukowe Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Grupę casusBTL, jest prezentacja badań prowadzonych przez studentów oraz zapoznanie się z możliwościami oferowanymi przez najnowsze technologie w dziedzinie kardiologii.

Tematyka Konferencji zogniskowana będzie wokół: problemu niewydolność serca, kardiologii zachowawczej, kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii, zastosowania innowacji  w kardiologii oraz omówienia konkretnych przypadków klinicznych.

Zapraszam również do udziału w 3 edycji Cardiology Innovations Hackathon, którego finał i wręczenie nagrody dla zwycięskiego zespołu będzie miało miejsce również  25 kwietnia 2020 roku.

Wierzę, że spotkanie będzie dla Państwa atrakcyjną formą poszerzenia swojej wiedzy oraz umożliwi wymianę doświadczeń naukowych, a także nawiązanie współpracy między  młodymi naukowcami.

Serdecznie zapraszam do udziału w obu wydarzeniach!

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski
p.o. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Cardiology
Innovations
Hackathon

Komitet
Naukowy

Przewodniczący:
Dr hab. n. med. Robert Zymliński

Komitet
Organizacyjny

Przewodniczący:
Szymon Urban

Program

8:00   Początek rejestracji
09:00-10:00  Wykłady inauguracyjne
10:00-10:15  I przerwa kawowa
10:15-11:45  Sesja "Niewydolność serca" / Sesja "Innowacje w kardiologii"
11:45-12:00  II przerwa kawowa
12:00-13:30  Sesja "Kardiologia zachowawcza" / Sesja "Innowacje w kardiologii"
13:30-14:00  Przerwa obiadowa
14:00-15:30  Sesja "Kardiologia inwazyjna i kardiochirurgia" / Sesja "Innowacje w kardiologii"
15:30-15:45  III przerwa kawowa
15:45-17:15  Sesja "Przypadki kliniczne" / Sesja "Innowacje w kardiologii"
17:15-18:00  Narada jury
18:00  Ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie konferencji  
21.00 Get-Together (spotkanie integracyjne uczestników)

Miejsce
konferencji

Centrum Naukowej
Informacji Medycznej
Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Kazimierza Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław