1. Wrocławska Studencka
Konferencja Kardiologiczna

25 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że w oparciu o wytyczne Kolegium rektorsko-dziekańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu związane z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, jesteśmy zmuszeni przełożyć

1. Wrocławską Studencką Konferencję Kardiologiczną.

W najbliższym czasie poinformujemy o wyznaczeniu nowego terminu.

 

 

Szanowni Państwo!

Mam przyjemność zaprosić Państwa na 1. Wrocławską Studencką Konferencję Kardiologiczną, która odbędzie się 25 kwietnia 2020 roku.

Ideą Konferencji, organizowanej przez Katedrę Chorób Serca i Studenckie Koło Naukowe Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Grupę casusBTL, jest prezentacja badań prowadzonych przez studentów oraz zapoznanie się z możliwościami oferowanymi przez najnowsze technologie w dziedzinie kardiologii.

Tematyka Konferencji zogniskowana będzie wokół: problemu niewydolność serca, kardiologii zachowawczej, kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii, zastosowania innowacji  w kardiologii oraz omówienia konkretnych przypadków klinicznych.

Zapraszam również do udziału w 3 edycji Cardiology Innovations Hackathon, którego finał i wręczenie nagrody dla zwycięskiego zespołu będzie miało miejsce również  25 kwietnia 2020 roku.

Wierzę, że spotkanie będzie dla Państwa atrakcyjną formą poszerzenia swojej wiedzy oraz umożliwi wymianę doświadczeń naukowych, a także nawiązanie współpracy między  młodymi naukowcami.

Serdecznie zapraszam do udziału w obu wydarzeniach!

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski
p.o. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Cardiology
Innovations
Hackathon

Komitet
Naukowy

Przewodniczący:
Dr hab. n. med. Robert Zymliński

Komitet
Organizacyjny

Przewodniczący:
Szymon Urban

Program

8:00   Początek rejestracji
09:00-10:00  Wykłady inauguracyjne
10:00-10:15  I przerwa kawowa
10:15-11:45  Sesja "Niewydolność serca" / Sesja "Innowacje w kardiologii"
11:45-12:00  II przerwa kawowa
12:00-13:30  Sesja "Kardiologia zachowawcza" / Sesja "Innowacje w kardiologii"
13:30-14:00  Przerwa obiadowa
14:00-15:30  Sesja "Kardiologia inwazyjna i kardiochirurgia" / Sesja "Innowacje w kardiologii"
15:30-15:45  III przerwa kawowa
15:45-17:15  Sesja "Przypadki kliniczne" / Sesja "Innowacje w kardiologii"
17:15-18:00  Narada jury
18:00  Ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie konferencji  
21.00 Get-Together (spotkanie integracyjne uczestników)

Miejsce
konferencji

Centrum Naukowej
Informacji Medycznej
Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Kazimierza Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław