Abstrakty

Zapraszamy do przesyłania abstraktów w ramach pięciu bloków tematycznych:

 

  • niewydolność serca
  • kardiologia zachowawcza
  • kardiologia inwazyjna i kardiochirurgia
  • przypadki kliniczne
  • innowacje w kardiologii

 

Abstrakty powinny liczyć nie więcej niż 2250 znaków i powinny zostać sporządzone według odpowiedniego wzoru zamieszczonego poniżej.

Abstrakty nadsyłane w sesjach: niewydolność serca; kardiologia zachowawcza; kardiologia inwazyjna i kardiochirurgia oraz w sesji plakatowej,  powinny być sporządzone według wzoru.

Abstrakty nadsyłane w sesji przypadków klinicznych powinny być sporządzone według wzoru.

Do 15 marca 2020 roku

prosimy przesyłać abstrakty na adres 

abstrakt@wskk.pl

 

Przesłane propozycje będą podlegać recenzowaniu przez Komitet Naukowy.
Informacja zwrotna o akceptacji abstraktu zostanie przesłana uczestnikom do 29 marca 2020 roku.