Eksperci

Wyjątkowy ekspert, inauguracyjny wykład

Dr. med. Bernhard Gehr

Nowoczesna szkoła pompowa
niemieckie doświadczenia – przyjaźń i edukacja

Starszy diabetolog we Fachklinik Bad Heilbrunn

(ordynator Dr Andreas Liebl)

Autor dwóch standardowych podręczników niemieckich “CGM- und Insulinpumpenfibel”

oraz “Diabetes - und Sportfibel”, współtworzonych wraz z Ulrike Thurm

Komitet

Organizacyjny

---------------------------